Organització

ORGANITZA

     Presidència de la Generalitat Valenciana

     Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

     Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica

COL·LABOREN

     Universitat d’Alacant

     Fundació Caja Mediterráneo

     Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica

     Federació Valenciana de Municipis i Províncies

     Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

     Ajuntament d’Alacant

     Autoritat Portuària d’Alacant

     Ministeri de Justícia. Direcció General per a la Memòria Històrica

     AMESDE

     Plataforma Comissió de la Veritat

     Fòrum por la Memòria Democràtica

     CEAQUA. Coordinadora Estatal de Suport a la Querella Argentina contra Crims del Franquisme

     Fundació Ángel Llorca

     Arxiu de la Democràcia. Universitat d’Alacant

PATROCINA

     Generalitat Valenciana

PRESIDÈNCIA

     Sr. Ximo Puig. President de la Generalitat Valenciana

COMISSIÓ EXECUTIVA

     Sra. Gabriela Bravo San Estanislao,Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

     Sr. Fernando J. Flores Giménez, Director General de Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació

     Sr. Francisco García Añón, Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

     Sr. Salvador Broseta Perales, assessor del President de la Generalitat

     Sr. José Joaquín Pérez García,representant de la Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica

     Sr. Vicente Carrasco Embuena, representant de la Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica

SECRETARIA

     Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica