Objectius

Amb el desenvolupament de la Trobada es pretén aconseguir els següents objectius:

  1. Oferir un fòrum de debat sobre els enfocaments actuals de la Memòria Històrica i Democràtica a Espanya, amb referències a les iniciatives existents en les Comunitats Autònomes.
  2. Conèixer i debatre les perspectives que planteja el Dret Internacional i la projecció de la Justícia Universal en la Memòria Històrica i Democràtica, singularment en allò referit a la nul·litat de les sentències dictades pels tribunals franquistes i les desaparicions forçades.
  3. Conèixer i difondre les principals actuacions de recuperació de la Memòria Històrica desenvolupades pels municipis valencians.
  4. Oferir experiències educatives i materials didàctics per a contribuir a l’educació en la Memòria Històrica i Democràtica.
  5. Reivindicar la significació d’Alacant com a Capital de la Memòria Democràtica, en 2019.