Inscripció (llista d’espera)

L’organització de la Trobada comunica que s’han cobert les places disponibles atès que l’aforament de les instal·lacions no permet més assistents. A partir d’aquest avís, que s’insereix a les 9:00 hores del dia 16 de març, els qui opten per inscriure’s mitjançant el formulari que segueix quedaran incorporats a una llista d’espera, ordenada per data d’inscripció, per a cobrir les baixes que es puguen produir. Els qui cobrisquen les baixes seran notificats per email.

FORMULARI INSCRIPCIÓ (llista d’espera)
VisitaRecital

Una vegada que l’organització comprove que està correctament inscrit/ a, rebrà un correu electrònic de confirmació.