Contacte

Compte de correu electrònic de la Trobada: encuentromhd2019@gmail.com

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades de caràcter personal proporcionats a través del present site web i els que facilite en qualsevol moment a la Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica, seran incorporats en un fitxer titularitat de la Comissió per a les finalitats i activitats que desenvolupa. La finalitat d’aquests fitxers és el compliment i gestió de forma adequada de les relacions que mantenim amb vostè. Les seues dades podran ser comunicats a aquells tercers necessaris per a les finalitats indicades en cada cas, per a realitzar les gestions sol·licitades per vostè i per obligacions legals.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o “dret a l’oblit”, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades respecte a les seues dades personals en la Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica, en la següent adreça: C/ Balandro, núm. 5, C.P. 03540 -Alacant, o bé per correu electrònic a: encuentromhd2019@gmail.com, aportant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

L’enviament de la seua informació personal a través del present site web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seues dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privadesa així com, en cas que accepte a açò, l’enviament de comunicacions promocionals o publicitàries per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics o telemàtics.

La Comissió Cívica està plenament adaptada a la LOPD o RGPD. Respecte del sistema de protecció de dades utilitzat per al correcte desenvolupament de les finalitats i activitats de la Comissió, si tens algun suggeriment o creus que els teus drets no han sigut protegits convenientment pots posar-te en contacte amb encuentromhd2019@gmail.com, i fins i tot demanar el servei de resolució amistosa habilitat per Comissió Cívica, sol·licitant-ho en la mateixa adreça electrònica.